Βίντεο – Ενιαία αγορά: εμπορία ασφαλών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 | NEAΠολυμέσα

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς πρόσθετα εμπόδια. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά δίνει επίσης στους καταναλωτές μια ευρύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές. Αλλά, εξακολουθεί να μην λειτουργεί τόσο ομαλά όσο θα έπρεπε.

Η Επιτροπή πρότεινε δύο νομοθετικές προτάσεις για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, να πωλούν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενισχύσουν τους ελέγχους από τις εθνικές αρχές και τους τελωνειακούς υπαλλήλους για να αποτρέψουν την πώληση μη ασφαλών προϊόντων στους ευρωπαίους καταναλωτές. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.