Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016: Ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ για την «Κατάσταση της Ένωσης» (State of the Union speech)

Δευτέρα, 22 Αύγουστος, 2016 | NEA

juncker_4_fixΤην Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, θα εκφωνήσει την ομιλία του για την «Kατάσταση της Ένωσης» ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ θα προβεί σε απολογισμό των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Ο Πρόεδρος θα καθορίσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα ανταπεξέλθει στα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια.

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης δίνει παραδοσιακά το έναυσμα της έναρξης του διαλόγου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2017.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφωνεί την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, η ομιλία για την «Κατάσταση της Ένωσης» προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποστέλλει επιστολή προθέσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την προεδρία του Συμβουλίου, στην οποία καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή με νομοθετικά μέσα και άλλες πρωτοβουλίες μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2014, ο κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ εκφώνησε την πρώτη του ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Πηγές

Ένας ειδικός ιστότοπος που θα περιέχει όλες τις πρακτικές πληροφορίες, την επιστολή προθέσεων του Προέδρου Γιούνκερ, τη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας, το πλήρες κείμενο της ομιλίας καθώς και ειδοποιήσεις από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ήδη δημιουργηθεί στο διαδίκτυο και θα ενημερώνεται συνεχώς.

www.ec.europa.eu/soteu

#SOTEU

 

 Σχετικός σύνδεσμος: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.