Τελικό συνέδριο IRMA 8-9 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2015 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

Τo Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI) με την υποστήριξη του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Μετανάστες και Μεσάζοντες».

 

Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος IRMA, χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δράση «Αριστεία».

Το συνέδριο έθεσε τρία ερωτήματα:

– Πώς οι μετανάστες διαμορφώνουν αλλά και προσαρμόζουν τα σχέδιά τους και τις στρατηγικές τους για τη μετανάστευση, παρά τους νομικούς περιορισμούς στις χώρες προορισμού,

– ποιοί είναι οι δρώντες  (εθνικοί, τοπικοί ή διακρατικοί, κρατικοί ή μη κρατικοί) που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενεργειών, και πώς αυτό επιτυγχάνεται,

– γιατί συγκεκριμένοι φορείς είναι πιο αποτελεσματικοί από τις κρατικές πολιτικές στη διαμόρφωση των σχεδίων των μεταναστών.

To συνέδριο υιοθέτησε μια συγκριτική και αναλυτική άποψη και προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο μέσα από τη σύγκριση των τριών μεταναστευτικών συστημάτων στα οποία επικεντρώνεται το έργο IRMA αλλά και μέσα από τη σύγκριση με τις κύριες χώρες προορισμού εκτός της Ευρώπης (ιδίως της Αυστραλίας και των ΗΠΑ). Ο στόχος ήταν να συζητηθεί κριτικά πώς  αλλάζει η παράτυπη μετανάστευση στον 21ο αιώνα και τη νέα διακυβέρνηση αλλά και πολιτικές προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.