Στα 274 δισ. ευρώ οι επενδύσεις του Σχεδίου Γιούνκερ

Παρασκευή, 23 Μάρτιος, 2018 | NEA

Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να αποφέρει 274 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων στην ΕΕ από τις οποίες επωφελούνται 600.000 ΜΜΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 87 % του αρχικού στόχου των 315 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι του 2018. Τα εν λόγω νέα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν συνέχεια των τελευταίων συναλλαγών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τις οποίες πρέπει να εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ, ο όμιλος της ΕΤΕπ ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 55 δισ. ευρώ για έργα και ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη, που θα δημιουργήσει επενδύσεις ύψους 274 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 374 έργα υποδομών και καινοτομίας — που αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση 41,3 δισ. ευρώ — εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, 389 συμφωνίες χρηματοδότησης — ύψους 13,7 δισ. ευρώ — έχουν εγκριθεί για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Αυτή τη στιγμή , οι πρώτες πέντε χώρες σύμφωνα με την ενεργοποίηση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Πηγή: ec.europa.eu