Η Πρωτοβουλία Science4Refugees

Τρίτη, 20 Οκτώβριος, 2015 | NEA

s4rΑπό τις αρχές του 2015, περισσότεροι από 500.000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην ΕΕ. Εκτός από την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, όπως η διαμονή και η διατροφή, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη κατάσταση τους, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προκειμένου να βρουν απασχόληση.

Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία Science4Refugees για να βοηθήσει τους επιστήμονες και τους ερευνητές πρόσφυγες να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας προκειμένου, αφενός να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής τους και αφετέρου να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και η εμπειρία τους στο ερευνητικό σύστημα της Ευρώπης.

Η πλατφόρμα Science4Refugees αντιστοιχίζει τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με επιστημονικό υπόβαθρο, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που διαθέτουν τις κατάλληλες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θέσεων πρακτικής άσκησης όσο και θέσεων εργασίας μερικής και πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα Science4Refugees είναι διαθέσιμο στους πρόσφυγες και τους θεσμούς μέσω του ιστότοπου EURAXESS, μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης για τους ερευνητές που επιθυμούν να βρουν δουλειά και να συνεχίσουν την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην Ευρώπη.