Πρόγραμμα Ηγεσίας για τους Νέους, την Ειρήνη και την Ασφάλεια απο το Columbia University

Σάββατο, 2 Φεβρουάριος, 2019 | Εκπαίδευση

ρόγραμμα Ηγεσίας για τους Νέους, την Ειρήνη και την Ασφάλεια απο το Columbia UniversityΆνοιξε τις αιτήσεις του το πρόγραμμα ηγεσίας από το Columbia University με θέμα τους νέους, την ειρήνη και την ασφάλεια. Σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει το έργο νέων ηγετών μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με την θεωρία και την πρακτική γύρω από τις θεματικές της νεολαίας και της ειρήνης.

Οι επιλεγόμενοι συμμετέχοντες θα περάσουν δυο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου. Θα διοργανωθούν διαλέξεις, εργαστήρια, επισκέψεις στα Ηνωμένα Έθνη και πολλά ακόμα.

Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

– Να μάθουν τις βάσεις για την Νεολαία, την Ειρήνη και την Ασφάλεια
– Να συζητήσουν τις επιπτώσεις του θέματος σε σχέση με τη βιωσιμότητα
– Να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους στη Διαχείριση Συγκρούσεων και στη Λύση Προβλημάτων
– Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και ηγετικές τους δεξιότητες
– Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα project

Το κόστος συμμετοχής, η διαμονή και η διατροφή θα καλυφθούν από το Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα δεν προσφέρει χρηματοδότηση για τα έξοδα μεταφοράς και για την Visa.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν νέοι ηγέτες που ενδιαφέρονται να συνδέσουν το έργο τους με εργαλεία και πρακτικές που θα ενισχύσουν και θα εμπλουτίσουν τις ικανότητες τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζονται από κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Τέλος οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια ιδέα για ένα project που θέλουν να υλοποιήσουν. Για την αίτηση απαιτούνται και δυο συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ.

Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: Opportunities Desk 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.