Πάνω από δύο εκατομμύρια συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus + από το 2014! Διαθέσιμα τα στοιχεία για την Ελλάδα

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Με αύξηση κατά 7,5% του προϋπολογισμού Erasmus + σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η ΕΕ επένδυσε ένα ρεκόρ ύψους 2,27 δισ. Ευρώ για τη στήριξη 725.000 Ευρωπαίων με υποτροφίες κινητικότητας για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, εργασία ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό το 2016, αυξάνοντας το σύνολο σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες από το 2014.

Όπως αποδεικνύει η ετήσια έκθεση Erasmus + για το 2016, το Erasmus + βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει το στόχο του να στηρίξει το 3,7% των νέων στην ΕΕ από το 2014 έως το 2020. Δείχνει επίσης ότι το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην κινητικότητα κατά την εκμάθηση – στόχος που έθεσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016, το Erasmus + επέτρεψε στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να στέλνουν και να λαμβάνουν 330.000 σπουδαστές και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 26.000 από και προς χώρες εταίρους. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το Erasmus + συνέβαλε στην αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων το 2016. Περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την εξασφάλιση κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων για νέους, καθώς και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη.

Ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το Erasmus + είναι διαθέσιμο, όπως και ένα ενημερωτικό δελτίο για κάθε χώρα, ένα ενημερωτικό δελτίο για την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus και ένα ενημερωτικό δελτίο για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.