«Ο πρώτος σου οδηγός εργασίας EURES»: Τι προσφέρει στους νέους;

Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 | NEA

Δημιουργημένο το 2012 αυστηρά ως πιλοτικό πρόγραμμα, «το πρώτο σου πρόγραμμα εργασίας EURES» (YfEJ) είναι ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που βοηθά τους ταλαντούχους νέους που αναζητούν εργασία στην ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα YFEJ είναι ιδανικό για νέους που αγωνίζονται να βρουν δουλειά στην πατρίδα τους και αναζητούν μια νέα ευκαιρία στο εξωτερικό. Με την κάλυψη των 28 κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης ή / και εργασιακή εμπειρία. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας και μαθητείας που διαρκούν τουλάχιστον έξι μήνες, καθώς και περιόδους πρακτικής άσκησης (για τουλάχιστον τρεις μήνες).

Τα οφέλη του προγράμματος είναι:

-Στους υποψήφιους παρέχεται η δυνατότητα προσαρμοσμένης αναζήτησης εργασίας, όπως και η υποστήριξη προσλήψεων, που τους βοηθά να βρουν την ιδανική ευκαιρία.

-Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφέρουν οικονομική υποστήριξη για να καλύψουν ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με την επιδίωξη μιας ευκαιρίας σε άλλη χώρα της ΕΕ (π.χ. προσωπική συνέντευξη, κόστος μετεγκατάστασης, γλωσσική κατάρτιση).

-Μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης όπως εκπαίδευση πριν και / ή μετά την τοποθέτηση (γλώσσες κ.λπ.), υποστήριξη καθοδήγησης και υποστήριξη καλωσορίσματος στη χώρα προορισμού.

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα YfEJ, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

18-35 ετών

-Υπήκοος και νόμιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ των 28, της Ισλανδίας ή της Νορβηγίας

-αδυνατεί να βρει δουλειά ή ευκαιρία κατάρτισης στη χώρα του

-επιθυμεί να ταξιδέψει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ28, Ισλανδία ή Νορβηγία για εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκηση

Το YfEJ υλοποιείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (PES) σε κάθε χώρα που είναι μέλος του δικτύου EURES. Για να συμμετάσχουν στο σύστημα, οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν σε ένα από αυτά τα PES (συνήθως συμπληρώνοντας ένα έντυπο αίτησης, υποβάλλοντας τα στοιχεία τους μέσω ενός δικτυακού τόπου ή στέλνοντας μια διεύθυνση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Εάν μια χώρα δεν παρέχει υπηρεσίες YfEJ, τότε οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε από τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον πρώτο σου οδηγό εργασίας EURES και σε αυτό το βίντεο (όλες τις γλώσσες της ΕΕ).

Video με ελληνικού υπότιτλους  εδώ

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.