Ο διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού ξεκίνησε

Δευτέρα, 23 Απρίλιος, 2018 | NEA

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού με σκοπό την ανάδειξη εξεχόντων επιτευγμάτων έξυπνου, καινοτόμου και βιώσιμου τουρισμού από ευρωπαϊκές πόλεις.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση της προσφοράς έξυπνης τουριστικής ανάπτυξης και στην προβολή καινοτόμων, ποικίλων, πολιτισμικά διαφορετικών και βιώσιμων πρακτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού από τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Δύο ευρωπαϊκές πόλεις που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα καινοτομίας,  δημιουργικότητας και αριστείας σε τέσσερις κατηγορίες – προσβασιμότητα, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργικότητα – θα βραβευθούν με τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 2019.

Οι νικητές της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Έξυπνου Τουρισμού 2019 θα λάβουν στήριξη από ειδικούς σε επίπεδο επικοινωνίας και branding για ένα χρόνο, ένα βίντεο μάρκετινγκ, ένα γλυπτό για το κέντρο της πόλης και πακέτο εξατομικευμένων για καθεμία προωθητικών ενεργειών.

Επιπλέον, τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις θα λάβουν θεματικά Ευρωπαϊκά Βραβεία Έξυπνου Τουρισμού για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Τα επιτεύγματά τους θα παρουσιασθούν σε ειδική έκθεση που θα διοργανωθεί για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού, στις 7 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2018.

Τα ενημερωτικά δελτία για το νέο βραβείο είναι διαθέσιμα σε κάθε μία από τις 24 γλώσσες της ΕΕ.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.