Νέοι κανόνες βελτιώνουν τη διαχείριση των δεδομένων επιβατών των πλοίων για γρήγορη διάσωση

Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 | Πολυμέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνει τους κανονισμούς για τα επιβατηγά πλοία και τα φέριμποτ προκειμένου να κλείσει τα κενά στις επιθεωρήσεις ασφαλείας και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών σε νέους τύπους πλοίων. Οι κανόνες απαιτούν επίσης την ψηφιακή αποστολή των δεδομένων για τους επιβάτες στις εθνικές αρχές, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να διαβιβάζονται στις υπηρεσίες διάσωσης και στις οικογένειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ 

Απομαγνητοφώνηση:
Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι διέρχονται από τα λιμάνια της ΕΕ κάθε χρόνο. Η ισχύουσα νομοθεσία εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφαλείας, αλλά εξακολουθούν να συμβαίνουν ατυχήματα. Παρότι πολύ σπάνια, με την πάροδο των ετών, δυστυχήματα σε κρουαζιερόπλοια και φέριμποτ έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, από τη Βαλτική Θάλασσα έως τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης παρεμποδίστηκαν από ανακριβείς ή ελλιπείς καταλόγους επιβατών. Αλλά σύμφωνα μα τους νέους κανόνες της ΕΕ, τα δεδομένα για τους επιβάτες θα αποστέλλονται ψηφιακά στις εθνικές αρχές εντός 15 λεπτών από την αναχώρηση του πλοίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η εθνικότητα, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου, μια επαφή έκτακτης ανάγκης, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ειδικές ανάγκες. Επίσης, ενημερώθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των πλοίων, την πυροπροστασία και την ευστάθεια. Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν ήδη ισχυροί κανόνες που διέπουν την κατασκευή, τις επιθεωρήσεις και τις διαδικασίες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των κανονισμών επεκτείνεται τώρα σε νέα είδη πλοίων.Επίσης, οι κανονισμοί προσαρμόζονται ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη σχεδίαση και τη λειτουργία των πλοίων καθώς και με την τεχνολογία του κλάδου.
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.