Νέα στήριξη στις περιφέρειες της ΕΕ που συνεργάζονται σε έργα υψηλής τεχνολογίας

Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

7/12/2017: Σήμερα η Επιτροπή θα ανακοινώσει ποιες διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις θα λάβουν εξατομικευμένη στήριξη στο πλαίσιο νέας πιλοτικής δράσης για καινοτόμα έργα.

Στόχος της εν λόγω πιλοτικής δράσης είναι να βοηθήσει τις εταιρικές αυτές σχέσεις να αναπτύξουν τα έργα τους σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι τα μαζικά δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, τα προηγμένα συστήματα παραγωγής ή η κυβερνοασφάλεια.

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Οι περιφέρειες με συναφείς ανταγωνιστικές δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα έργα τους σ’ ένα κοινό μεγάλο τραπέζι. Με τη σωστή στήριξη από την ΕΕ, οι καλές τους ιδέες θα μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα, και από αυτά θα αναδειχτούν τα ευρωπαϊκά αστέρια της καινοτομίας του αύριο».

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017, επελέγησαν οκτώ διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις, τον συντονισμό των οποίων έχουν αναλάβει μία ή περισσότερες επικεφαλής συντονίζουσες περιφέρειες:

-Η εταιρική σχέση όπου μετέχουν 8 περιφέρειες με επικεφαλής τις περιφέρειες της Βόρειας Βραβάνδης (NL), της Φλάνδρας (BE) και της Βόρειας Πορτογαλίας (PT) θα αναπτύξει κοινά έργα στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης·

-Ομάδα 9 περιφερειών με επικεφαλής την περιφέρεια της Φλάνδρας (BE) θα συνεργαστούν στον τομέα της βιοοικονομίας·

-Η περιφέρεια της Βρετάνης (FR), μαζί με άλλες 3 περιφέρειες και την Εσθονία, θα επικεντρωθούν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

-Η περιφέρεια της Λομβαρδίας (IT) και άλλες 7 περιφέρειες έχουν επιλέξει να εξειδικευτούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα στην αποσυναρμολόγηση και ανακατασκευή.

-Η περιφέρεια της Τοσκάνης (IT), 21 άλλες περιφέρειες και η Εσθονία θα καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων λύσεων στον τομέα της γεωργίας υψηλής τεχνολογίαςΜεταξύ τους και 2 ελληνικές. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

-Οι περιφέρειες της Σκωτίας (UK) και της Χώρας των Βάσκων (ES) συντονίζουν μια ομάδα 16 περιφερειών με κοινά έργα στον τομέα των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την ομάδα αυτή συνεργάζεται και η περιφέρεια Sogn og Fjordane της Νορβηγίας.

-Η περιφέρεια της Ανδαλουσίας (ES) και άλλες 5 περιφέρειες έχουν ορίσει ως θεματική τους προτεραιότητα τα βιώσιμα κτίρια·

-Οι περιφέρειες της Ανδαλουσίας (ES) και της Εμίλια-Ρομάνια (IT) είναι επικεφαλής ομάδας 9 περιφερειών οι οποίες θα προτείνουν καινοτόμα σχέδια σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τα μαζικά δεδομένα στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.

Οι εταιρικές αυτές σχέσεις θα επωφεληθούν από τη στήριξη ειδικών ομάδων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής, στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφορα θεματικά πεδία. Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν συμβουλές, για παράδειγμα, σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνδυασμού των κονδυλίων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων.

Εκτός από τη χειροπιαστή αυτή στήριξη από την πλευρά της Επιτροπής, κάθε εταιρική σχέση θα μπορεί να επωφεληθεί από εξωτερικές υπηρεσίες συμβούλων αξίας έως και 200 000 ευρώ για δραστηριότητες επέκτασης και εμπορικής αξιοποίησης. Τα χρήματα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επόμενα βήματα

Οι εργασίες με τις εταιρικές σχέσεις θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2018 και θα συνεχιστούν και καθ’ όλο το 2019.

Με το πιλοτικό αυτό έργο θα δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις για τη διαπεριφερειακή συνεργασία, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώσει στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό γύρω από την έξυπνη εξειδίκευση μετά το 2020.

Ιστορικό

Οι περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο ανθεκτικές στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση. Μέσω της συνεργασίας μπορούν να αναρριχηθούν στην αξιακή αλυσίδα.

Η ΕΕ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού των περιφερειών της, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επενδύσουν στους τομείς εξειδίκευσης εκείνους στους οποίους διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ (πρόκειται για τη λεγόμενη διαδικασία «έξυπνης εξειδίκευσης»).

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 120 περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή στηρίζουν την εφαρμογή τους με 40 δισ. ευρώ.

Αυτό το πιλοτικό έργο διαπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων αποτελεί μέρος ενός νέου συνόλου δράσεων το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της έξυπνης εξειδίκευσης και την ώθηση της καινοτομίας στις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε κάθε περιφέρεια να βρει τη θέση της σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικό δελτίο – Έξυπνη πιλοτική δράση: διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις για καινοτόμα έργα (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό δελτίο – Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; (στα αγγλικά)

Ανακοίνωση Ιουλίου 2017 – Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης

Ιούλιος 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ – Μελλοντικές προκλήσεις: ενίσχυση της ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία στις περιφέρειες της ΕΕ (στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.