Μειονότητες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ευρέως διάκριση στην Ε.Ε.

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Δεκαεφτά χρόνια μετά από την υιοθέτηση των ευρωπαικών νόμων που απαγορεύουν την διάκριση, μετανάστες, απόγονοι μεταναστών, και μειονοτικές εθνικές ομάδες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ευρέως διάκριση στην Ε.Ε. σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής – συχνότερα κατά την αναζήτηση εργασίας.

Για πολλούς, η διάκριση είναι μια επαναλαμβανόμενη εμπειρία. Η παρενόχληση, παρακινούμενη από μίσος παραμένει επίσης μία μάστιγα. Ενώ τα άτομα πιστεύουν ότι η εθνική ή μεταναστατευτική καταγωγή τους είναι ο βασικός λόγος που αντιμετωπίζουν διάκριση, αναγνωρίζουν τα ονόματα τους, το χρώμα του δέρματος και την θρησκεία ως επιπρόσθετες προκλήσεις.

Αυτή η εικόνα προκύπτει από μία μεγάλη επαναλαμβανόμενη έρευνα από την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαικής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), τα ευρήματα της οποίας περιλαμβάνουν:

-38% των ερωτηθέντων είχαν αντιμετωπίσει διάκριση κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων με τους Νοτιοαφρικανόυς (45%), τους Ρωμά (41%) και τους Αφρικανούς της Υποσαχάριας Περιοχής (39%) να επηρεάζονται ιδιαίτερα. Η διάκριση ήταν εντονότερη κατά την αναζήτηση εργασίας (29%);

-31% των ερωτηθέντων μεταναστών δεύτερης γενιάς έχουν βιώσει παρενόχληση παρακινούμενη από μίσος κατά το τελευταίο έτος. 50% εξ αυτών των θυμάτων είχαν παρενοχληθεί τουλάχιστον έξι φορές εκείνο το έτος;

-Λιγότερα άτομα μειονοτήτων (61%) ολοκλήρωσαν τουλάχιστον την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (74%). Αυτό μειώνει τις πιθανότητες τους για πρόσληψη;

-Τα αποτελέσματα επίσης καταδεικνύουν ένα υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στα δημόσια ιδρύματα απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός, με την πλειονότητα να νιώθει στενά δεμένη με την χώρα που κατοικούν. Είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό ανοιχτοί προς τις άλλες εθνικές ομάδες.

Ένα διαδραστικό εργαλείο προσφέρει διαφορετικούς τρόπους για αναζήτηση των δεδομένων πίσω από τα αποτελέσματα της έρευνας.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.