Κλιματική αλλαγή: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος, 2018 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή τα οποία τονίζουν την άνευ προηγουμένου επείγουσα ανάγκη που χρειάζεται για να ενταθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος στέλνουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα με τα εν λόγω συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν τη βάση για τη θέση της ΕΕ στην επικείμενη διάσκεψη για το κλίμα COP24 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, τον Δεκέμβριο.

Οι Υπουργοί, στα συμπεράσματά τους, αντέδρασαν επίσης στην ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ως προς τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, η οποία δημοσιεύθηκε χθες.

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη Συμφωνία του Παρισιού και εφαρμόζει φιλόδοξες πολιτικές. Στα συμπεράσματά τους, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος υπενθυμίζουν την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τους τελευταίους μήνες από την ΕΕ ως προς τη νομοθεσία που τηρεί τις δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο νέος στόχος της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 32 % το 2030, η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, οι στόχοι μείωσης των εκπομπών σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ και η ένταξη της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας (LULUCF) στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ. Οι χαμηλές εκπομπές και η ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη είναι εφικτές: Η ΕΕ συνεχίζει με επιτυχία την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές. Μεταξύ του 1990 και του 2016, το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 53 %, ενώ οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 22,4 %. Το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκε από το εκτιμώμενο 17,3 % το 1990 σε 9,9 % το 2012.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η συλλογική και δίκαιη δράση από όλους είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να επιτευχθεί μια φιλόδοξη δράση για την κλιματική αλλαγή.

-Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.