Η Μπρατισλάβα θα φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019 | NEA

Η Μπρατισλάβα επιλέχθηκε ως έδρα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ). Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας έλαβε 15 εκ των συνολικά 28 ψήφων.

 

Τέσσερις χώρες της ΕΕ προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν την ΕΑΕ στις ακόλουθες πόλεις:

-Σόφια (Βουλγαρία)

-Λευκωσία (Κύπρος)

-Ρίγα (Λετονία)

-Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στις 14 Μαρτίου 2019. Η οριστική απόφαση σχετικά με την έδρα της ΕΑΕ λήφθηκε με κοινή συμφωνία των εκπροσώπων των κρατών μελών και αποτυπώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Ιστορικό

Οι προσφορές για τη φιλοξενία της ΕΑΕ παραλήφθηκαν εντός της προθεσμίας της 6ης Μαΐου και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Συμβουλίου στις 13 Μαΐου. Στις 29 Μαΐου εξάλλου το Συμβούλιο δημοσίευσε τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

-γεωγραφική ισορροπία

-ημερομηνία κατά την οποία η ΕΑΕ μπορεί να συσταθεί μετά την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού κανονισμού

-προσβασιμότητα της τοποθεσίας

-ύπαρξη επαρκών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά του προσωπικού

-κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική περίθαλψη τέκνων και συζύγων

Η ΕΑΕ θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επιβολή των νομικών πράξεων της ΕΕ στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ επίσης θα παρέχει πληροφορίες σε ιδιώτες και εργοδότες σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα την διαδικασία επιλογής της έδρας της ΕΑΕ:

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.