Η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ στο επίκεντρο του Eurogroup

Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2018 | Πολυμέσα

Οι υπουργοί Οικονομικών διερεύνησαν τρόπους για να καταστήσουν αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα προληπτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να αναπτύξουν τον ρόλο του μηχανισμού στη διαχείριση και την πρόληψη κρίσεων.

Πηγή: consilium.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.