Η Επιτροπή κάνει ένα πρώτο βήμα προς την έγκριση μιας φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη

Πέμπτη, 4 Ιούνιος, 2020 | NEA

H Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα προς την έγκριση μιας φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη, δημοσιεύοντας ένα χάρτη πορείας και καλώντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά.

Απώτερος στόχος της φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη, η οποία αναμένεται να εγκριθεί ως το τέλος του έτους, είναι να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της Ευρώπης με ασφαλή φάρμακα σε προσιτές τιμές και να στηρίξει την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ώστε να συνεχίσει να καινοτομεί και να πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος αρμόδια για την Yγεία και την Aσφάλεια των Tροφίμων, δήλωσε: 

 «Ως το τέλος του έτους, θα παρουσιάσω μια φιλόδοξη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα εξασφαλίζει προσιτές τιμές, βιωσιμότητα και ασφάλεια εφοδιασμού.

Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι πρέπει να διαθέτουμε ένα σύστημα ανθεκτικό στις κρίσεις και τα μέσα για την παραγωγή φαρμάκων εντός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών και των νοσοκομείων μας σε βασικά φάρμακα υπό όλες τις περιστάσεις».

Οι πολίτες, οι εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν έως τις 7 Ιουλίου 2020, τις παρατηρήσεις τους στον χάρτη πορείας μέσω της διαδικτυακής πύλης για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να συμβουλεύονται τον ειδικό ιστότοπο  για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση. Μετά τον παρόντα χάρτη πορείας θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση.

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φωτογραφία από : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.