Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Ameen Fahmy on UnsplashH Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για τη στήριξη του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» συνεχίζει να παρέχει ουσιαστική στήριξη στο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και να ενισχύει τη μουσική ποικιλομορφία, την κινητικότητα των καλλιτεχνών και την ισότητα των φύλων, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τον τομέα πιο οικολογικό και βιώσιμο. Το 2019, μέσω του υποπρογράμματος MEDIA  της «Δημιουργικής Ευρώπης» στηρίχθηκε το 25 % των κινηματογραφικών παραγωγών στην ΕΕ, ποσοστό αντίστοιχο με της προηγούμενης χρονιάς. Υποστηρίχθηκαν επίσης ο οπτικοακουστικός και ο κινηματογραφικός τομέας σε κάθε στάδιο του κύκλου παραγωγής: χάρη στο πρόγραμμα καταρτίστηκαν περισσότεροι από 2 200 επαγγελματίες, αναπτύχθηκαν περισσότερα από 430 κινηματογραφικά σενάρια, παρήχθησαν 44 τηλεοπτικές σειρές, διανεμήθηκαν 290 ταινίες και υποστηρίχθηκαν 75 φεστιβάλ και δεκάδες εταιρείες που εφαρμόζουν νέα μοντέλα διαδικτυακής διανομής.

Μόνο το 2019, 21 ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το MEDIA έλαβαν 40 βραβεία σε 7 από τα πιο προβεβλημένα φεστιβάλ κινηματογράφου παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, χάρη στο  υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», το οποίο προωθεί την πανευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς των παραστατικών τεχνών, των εκδόσεων, της αρχιτεκτονικής κ.α, πάνω από 3 100 οργανισμοί συνεργάστηκαν σε 501 έργα. Επιπλέον, προωθήθηκε η περαιτέρω ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τομέα και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων.

Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού εγγυήσεων CCS, ο οποίος βοήθησε 1 547 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν έργα αξίας 1,08 δισ. ευρώ. Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό επιχειρήσεων σε σχέση με το 2018. Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021 και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Επιτροπή έχει προτείνει οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας να καταστούν ουσιαστικό μέρος του προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη , ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία ανάκαμψή τους από την κρίση του κορονοϊού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και της ανθεκτικότητα.

 

Πηγήec.europa.eu/commission

Photo by Ameen Fahmy on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.