Η δημιουργία επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ευκολότερη και φθηνότερη

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2019 | NEA

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν τη Δευτέρα σε νέους κανόνες με σκοπό να διευκολύνουν την ηλεκτρονική δημιουργία επιχειρήσεων και να προωθήσουν τη λειτουργία μέσω internet σε όλο τον κύκλο εργασιών μιας εταιρίας.

Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξοικονομήσουν για τις επιχειρήσεις χρόνο και χρήματα, και παράλληλα να αυξήσουν την ασφάλεια απέναντι στην απάτη και την κακοποιητική συμπεριφορά μέσα από online ελέγχους ταυτότητας.

 

Θα παρέχουν:

–  βελτιωμένες διαδικτυακές διαδικασίες, από τη δημιουργία των επιχειρήσεων μέχρι την καταγραφή των καταστημάτων και τη αρχειοθέτηση εγγράφων

– φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες στα portals καταγραφής, χωρίς χρέωση και σε γλώσσα κατανοητή από την πλειοψηφία των διεθνών χρηστών

– “once-only principle”, δηλαδή μια εταιρεία θα χρειάζεται να υποβάλλει πληροφορίες μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της

– διαφάνεια στις χρεώσεις, εφαρμοσμένη αμερόληπτα, χωρίς να υπερβαίνεται το κόστος παροχής των υπηρεσιών

Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση συμφωνήθηκε ότι αν και όλα τα στάδια δημιουργίας μιας επιχείρησης θα ολοκληρώνονται online, θα υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί προσωπική επαφή κατά περίπτωση. Επέμειναν επίσης να προστεθεί η πιθανότητα επαλήθευσης πως τα πρόσωπα που κάνουν αίτηση για διευθυντικές θέσεις έχουν το δικαίωμα να απασχοληθούν σε τέτοιες θέσεις σε όλα τα κράτη – μέλη.

Επόμενα Βήματα

Η προκαταρκτική συμφωνία πρέπει να επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έπειτα, η οδηγία πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.