Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 2021 – άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Fayas S Οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι οικολογικές, άνετες και ασφαλείς –και θα παίξουν καίριο ρόλο στις προσπάθειες της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Οι διαπραγματευτές από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την ανακήρυξη του 2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα διοργανωθούν εκδηλώσεις και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση του ποσοστού των ατόμων και των εμπορευμάτων που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το Έτος Σιδηροδρόμων 2021 θα προωθήσει τους σιδηρόδρομους ως βιώσιμο, καινοτόμο και ασφαλή τρόπο μεταφοράς, ο οποίος μπορεί να διασφαλίζει τις βασικές υπηρεσίες ακόμη και κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων κρίσεων. Αυτό αποδεικνύεται από τον στρατηγικό ρόλο των σιδηροδρόμων στη διατήρηση κρίσιμων συνδέσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για τη μεταφορά ανθρώπων και βασικών αγαθών.

Άλλοι στόχοι για το έτος θα περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διασυνοριακή ευρωπαϊκή διάσταση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την αύξηση της συμβολής τους στην οικονομία, τη βιομηχανία και την κοινωνία της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης δύο μελετών σκοπιμότητας. Μία θα αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος για την προώθηση της μεταφοράς εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς, ενώ η άλλη θα διερευνήσει την ιδέα ενός δείκτη σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας, παρόμοιου με αυτόν που υπάρχει ήδη για τις αεροπορικές μεταφορές. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει τα σχέδιά της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα τέλη Μαρτίου του 2021.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου. Η Προεδρία προτίθεται να υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου.

Ιστορικό

Οι εκπομπές από τις μεταφορές αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και εξακολουθούν να αυξάνονται. Για να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 –όπως καθορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο– οι εκπομπές από τις μεταφορές πρέπει να μειωθούν κατά 90%.

Οι μετακινήσεις με σιδηρόδρομο εκπέμπουν πολύ λιγότερο CO2 σε σχέση με τις ισοδύναμες οδικές ή αεροπορικές μετακινήσεις και είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς που έχει μειώσει συστηματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το 1990.

Το 75% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική της ΕΕ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το 2021 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο οι κανόνες που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα εφαρμοστούν σε όλη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στο άνοιγμα της αγοράς των εγχώριων επιβατικών υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Fayas S 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.