Ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Εκδόσεων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 | NEAΟικονομία

Η κυκλική οικονομία αναφέρεται σε ένα σύστημα αναγέννησης το οποίο περιλαμβάνει την παραδοσιακή ανακύκλωση. Αλλά, προχωράει πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτή η στρατηγική προωθεί τη χρήση λιγότερων πρώτων υλών και ενέργειας και ενθαρρύνει τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση. Αποτελεί κινητήριο μοχλό για μια εκσυγχρονισμένη, φιλική προς το περιβάλλον οικονομία και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη εστιάζοντας σε κύκλους προϊόντων που είναι αρμονικά με το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη στρατηγική κυκλικής οικονομίας που καλύπτει την παραγωγή, την κατανάλωση, τη διαχείριση αποβλήτων και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών. Σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Επιτροπή επανεξέτασε τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει μια στρατηγική για τη χρήση πλαστικών, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και μια επισκόπηση της μέχρι στιγμής προόδου.

Για να παράσχει μια περαιτέρω εικόνα και να απεικονίσει τις δραστηριότητες της ΕΕ για να καταστήσει την κυκλική οικονομία πιο γνωστή ως βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Εκδόσεων της ΕΕ του Ιανουαρίου 2018 παρουσιάζει μια σειρά τίτλων για διάφορες πτυχές της κυκλικής οικονομίας.

Οι τίτλοι περιλαμβάνουν τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την κυκλική οικονομία, την εγκύκλιο από το σχεδιασμό και την υποστήριξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών σε κυκλική οικονομία. Ορισμένες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες, επιπλέον των αγγλικών.

 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.