Ενημερωτική συνάντηση με Αμερικανούς φοιτητές

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2017 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

20170215_102833 (002)Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 το κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για ομάδα Αμερικανών φοιτητών.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν από την κα Λυδία Αβράμη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, για την ιστορία, τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θεσμικό πλαίσιο, στις νομοθετικές διαδικασίες και στις πολιτικές της ΕΕ. Τέλος, οι φοιτητές έλαβαν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό των επίσημων εκδόσεων της ΕΕ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.