Εκθέσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2016: δημιουργία προστιθέμενης αξίας από το κάθε ευρώ που δαπανάται

Δευτέρα, 17 Ιούλιος, 2017 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τρεις εκθέσεις και πέντε ενημερωτικά δελτία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016.

 

Σύμφωνα με αυτές, ο προϋπολογισμός συνέβαλε στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ και δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τις εν λόγω εκθέσεις είναι ότι η απλούστευση των κανόνων της ΕΕ έχει καίρια σημασία προκειμένου οι τοπικές αρχές, οι αγρότες ή οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευκολία τα κονδύλια της ΕΕ, αποτελεσματικά και σωστά.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά επιτεύγματα του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2016:

– Το βραβείο Νόμπελ Χημείας απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες που έχουν λάβει χρηματοδότηση της ΕΕ, γεγονός που ανεβάζει το σύνολο των κατόχων του βραβείου Νόμπελ σε 17, εκτός από τους 4 νικητές του μεταλλίου Fields, καθώς και τις αναρίθμητες ανακαλύψεις με παγκόσμιο αντίκτυπο, οι οποίες συνδέονται με την επένδυση της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία.

-Περίπου επτά εκατομμύρια αγρότες έλαβαν στήριξη με άμεσες ενισχύσεις το 2016· 150 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε αντιστάθμιση της κρίσης στον τομέα του γάλακτος.

– Περισσότερες από 140 000 Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σε 21 χώρες έλαβαν συνολικά δάνεια ύψους 5,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα COSME.

– Ποσοστό 21% του προϋπολογισμού διατέθηκε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

– Πάνω από 120 εκατομμύρια ευάλωτα άτομα σε πάνω από 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στη Συρία, έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ.

– Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σώθηκαν μόνο στην Κεντρική Μεσόγειο, χάρη στις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Τα συμπεράσματα των εκθέσεων συνάδουν με τις συστάσεις μιας ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την πολιτική συνοχής, oι οποίοι πρότειναν περαιτέρω απλούστευση της πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού μετά το 2020. Αν και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι αναμφισβήτητα θετικά, ο σημερινός όγκος κανόνων δεν καθιστά πάντα εύκολη τη ζωή των τοπικών αρχών που διαχειρίζονται κοινοτικούς πόρους ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι βασικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων περιέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο (pdf, in English) 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.