Εκθέσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) εξέδωσε 3 εκθέσεις.

Έκθεση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 2017

Πολλές προσπάθειες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2016, ενώ ορισμένα μέτρα απειλούσαν να υπονομεύσουν την προστασία αυτή. Η έκθεση αυτή εξετάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό, προσδιορίζοντας τόσο τα επιτεύγματα όσο και τους εναπομείναντες τομείς ανησυχίας.

Έκθεση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 2017 – Γνώμες

Φέτος το τμήμα αυτό επικεντρώνεται σε 10 χρόνια εξέλιξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα υπόλοιπα κεφάλαια αναλύουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη χρήση του από τα κράτη μέλη· την ισότητα και τις διακρίσεις · θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας · την ενσωμάτωση των Ρομά · το άσυλο και τη μετανάστευση · τη κοινωνία της πληροφορίας, την ιδιωτική ζωή και τη προστασία δεδομένων · τα δικαιώματα του παιδιού · τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων αξιόποινων πράξεων· καθώς και τις εξελίξεις στην εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

 

Δείτε εδώ την ελληνική έκδοση.

 

 

 

Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ευρώπη – τα τελευταία 10 χρόνια

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το σύστημα θεμελιωδών δικαιωμάτων δέχεται συνεχώς επιθέσεις – απορρίπτεται ως όφελος επιλεγμένων ατόμων ή ως εμπόδιο για ταχείες αντιδράσεις σε επείγουσες προκλήσεις. Φέτος, το τμήμα αυτό εστιάζει σε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις, αναλύοντας τα επιτεύγματα και τις ελλείψεις της προηγούμενης δεκαετίας. Η έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

 

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.