Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων χωρών όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2019 | NEA

Στις 15 Ιουλίου 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1210[1] που τροποποιεί την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου.

Η απόφαση τροποποιεί τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849, αφαιρώντας από το παράρτημα ΙΙ ένα πρόσωπο που περιλαμβάνεται τόσο στο παράρτημα Ι όσο και στο παράρτημα ΙΙ. Το Συμβούλιο επικαιροποίησε επίσης τις πληροφορίες ταυτοποίησης μιας καταχώρισης στο παράρτημα III.

Την παρούσα δήλωση προσυπογράφουν οι υποψήφιες χώρες Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας*, Μαυροβούνιο*, Σερβία* και Αλβανία*, η χώρα της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάμει υποψήφια Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Αρμενία.

Οι χώρες αυτές θα μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εθνικών τους πολιτικών με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει και επικροτεί τη δέσμευση αυτή.

Δημοσιεύθηκε στις 17.07.2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L 191/9.

* Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία εξακολουθούν να συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.