Διεθνής Ημέρα της Γης: Η σημασία του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον!

Τετάρτη, 20 Μάρτιος, 2019 | NEAΠολιτικές της ΕΕ

Σήμερα, είναι Διεθνής Ημέρα της Γης! Η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει για μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, παρέχει χρηματοδότηση για προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την προστασία της φύσης και το κλίμα μέσω του προγράμματος LIFE. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1992 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στην ΕΕ και σε υποψήφιες και γειτονικές χώρες.

Τα περιβαλλοντικά πρότυπα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν θέσει σαφείς στόχους που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μέχρι το 2020, και έχουν διαμορφώσει ένα όραμα για τη συνέχεια, για το τι πρέπει δηλαδή να έχει γίνει έως το 2050, με τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης ειδικά για τον συγκεκριμένο τομέα:

-προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης,

-μετατροπή της ΕΕ σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους, πράσινη, ανταγωνιστική και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,

-προστασία των πολιτών της ΕΕ έναντι περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων για την υγεία και την ευημερία τους.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση ενημέρωσης για το πρόγραμμα LΙFEκαι την συμβολή του στην βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Εντός της έκδοσης, αναλύεται η πολιτική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα, το πρόγραμμα Natura 2000 και παραδείγματα του προγράμματος LIFE που έκαναν την διαφορά στο φυσικό περιβάλλον της ΕΕ.

Για περισσότερα, διαβάστε το έντυπο με τίτλο LIFE improves NATURE.

Πηγή: europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.