Διεθνές Συνέδριο: «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και τα δίκτυα Teachers4Europe και Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EP-School Ambassadors), διοργανώνουν το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση– Studying, Teaching, Learning the Europe Union», που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έρευνα και τον εποικοδομητικό διάλογο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Για το λόγο αυτό προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές και αλληλένδετα θέματα αναφορικά με τη μελέτη και τη διδασκαλία των Ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικών, την κατανόηση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων, την ανάδειξη των αξιών και του πολιτισμού, τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, προσεγγίσεων και εργαλείων για τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικός θεματικός άξονας είναι αφιερωμένος στον «εξευρωπαϊσμό» των πολιτικών της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας. Επίσης, ειδικός θεματικός άξονας αφορά την εκπαίδευση των μεταναστών και τη συμβολή των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, πολιτικών και δράσεων. Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν περίληψη 300 λέξεων των άρθρων ή της πρότασης τους για πάνελ, που μετά από αξιολόγηση από κριτές, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο στα ελληνικά ή αγγλικά. Επίσης, παρακαλούνται να αναγράφουν ευκρινώς τον τίτλο, συγγραφέα ή συγγραφείς, ιδιότητα, φορέα και e-mail, όπως επίσης και 3-5 λέξεις- κλειδιά. Επιλεγμένες εισηγήσεις έως 8.000 λέξεις θα δημοσιευθούν, κατόπιν κρίσης, σε συλλογικό τόμο. Οι τελικές εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν έως τις 20 Αυγούστου 2017.

Η αποστολή των περιλήψεων γίνεται στην σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της Έδρας.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.