Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της υγείας

Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2016 | NEA

3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους άνω των 1,4 δισ. ευρώ για να υποστηριχτούν οι πρόσφυγες που έχουν διαφύγει από τον πόλεμο στη Συρία και οι κοινότητες που τους φιλοξενούν.

Τα χρήματα θα διατεθούν για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, για δημοτικές και κοινωνικές υποδομές και για κοινωνικοοικονομική υποστήριξη. Επιπλέον, άλλα 79 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν προηγουμένως για έργα ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συμβασιοποιηθεί με σειρά εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ, διεθνών οργανισμών, καθώς και διεθνών ΜΚΟ. Η σημερινή ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, είναι μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν με βάση τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου. Έκτοτε, έχουν ήδη διατεθεί 2,155 δισ. ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το τρέχον και το επόμενο έτος. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία υποστηρίζει τους πρόσφυγες στη χώρα, και όχι την Τουρκία. Η στήριξη αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ως μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Στο διαδίκτυο διατίθενται (στα αγγλικά) πλήρες δελτίο τύπου, ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα.

Πηγή: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.