Αυστηρότεροι έλεγχοι στα παρασιτοκτόνα

Τρίτη, 24 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Όλα τα είδη «βιοκτόνων», από τα ποντικοφάρμακα έως τα απολυμαντικά, θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Οι νέοι αυτοί κανόνες στοχεύουν στην καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Η βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και της διαδικασίας έγκρισής τους, θα προσφέρει στους ευρωπαίους παρασιτοκτόνα που θα είναι πιο ασφαλή και αποτελεσματικά.

Ασφαλέστερα έπιπλα

Η νέα νομοθεσία δεν αφήνει κανένα παραθυράκι σχετικά με προϊόντα όπως είναι για παράδειγμα τα ψεκασμένα με μυκητοκτόνο έπιπλα ή οι πάγκοι κουζίνας με αντιβακτηριακό. Τέτοιες περιπτώσεις θα υπόκεινται πλέον στις  νομοθετικές ρυθμίσεις και  θα έχουν σχετική σήμανση. Τα παρασιτοκτόνα για γεωργική χρήση θα συνεχίζουν να καλύπτονται από την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περιορίζοντας τις επιβλαβείς ουσίες

Οι ουσίες που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα όπως για παράδειγμα οι καρκινογόνες, όσες επηρεάζουν τα γονίδια ή τις ορμόνες, ή όσες είναι τοξικές θα πρέπει να απαγορευθούν στην ΕΕ. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε κράτη-μέλη όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιο βιοκτόνο κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου για την υγεία των πολιτών. Οι διαδικασίες έγκρισης και ανανέωσης θα είναι περιορισμένου χρόνου ενώ θα αναπτύσσονται ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν εκδηλώσει ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της νανοτεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό, διασφαλίστηκαν επιπλέον έλεγχοι ασφαλείας και  ξεχωριστή σήμανση για τα προϊόντα που περιέχουν υλικά νανοτεχνολογίας.

Ανοίγοντας την αγορά

Η νέα νομοθεσία εναρμονίζει την ευρωπαϊκή αγορά βιοκτόνων προϊόντων και ορίζει τις  προθεσμίες για τις αιτήσεις αξιολόγησης. Η αναγνώριση των εγκρίσεων στα κράτη-μέλη  θα βελτιωθεί και η πιθανότητα αίτησης για αδειοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ξεκινήσει το 2013 και θα ολοκληρωθεί για σχεδόν όλα τα βιοκτόνα προϊόντα έως το 2020.

Μείωση των δοκιμών με χρήση ζώων

Για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή δοκιμών σε ζώα, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να μοιράζονται τα στοιχεία τους με αντάλλαγμα δίκαιες αμοιβές.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.