ΕΛΙΑΜΕΠ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ

ELIAMEP-Logo_Emphasis-on-Logo-300x164

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ευρύτερα γνωστό ως ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ανεξάρτητο κοινωφελές ίδρυμα που από το 1988 εργάζεται για την παραγωγή και διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης γύρω από θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή στα κοινά, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου), καθώς και τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών πόρων. Παράλληλα με τη διεξαγωγή έρευνας γύρω από τα θέματα αυτά, το ΕΛΙΑΜΕΠ υλοποιεί διάφορες δράσεις ενημέρωσης με στόχο την προώθηση του δημοσίου διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό παράγει δημοσιεύσεις, παρέχει έγκυρες πληροφορίες και αναλύσεις στα ΜΜΕ και διοργανώνει συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και δημόσιες συζητήσεις.

Η δράση του Ιδρύματος χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από επιχορηγήσεις που λαμβάνει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, χορηγίες και δωρεές. Το ΕΛΙΑΜΕΠ κυβερνάται από ένα 13-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στελεχώνεται από έναν σημαντικό αριθμό διακεκριμένων ερευνητών, επιστημονικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και εκπαιδευόμενων, καθώς και μια μικρή ομάδα διοικητικών υπαλλήλων.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.