Το Κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

Τι ακριβώς κάνουν τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν; Μάθετε περισσότερα σε αυτό το σύντομο βίντεο!

Το κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την παροχή στους πολίτες πληροφοριών για ευρωπαϊκά θέματα σε τοπικό επίπεδο. Φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ένα ιδιωτικό κοινωφελές ίδρυμα αφιερωμένο στη μελέτη θεμάτων ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής με 25ετή εμπειρία σε ερευνητικές, ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις.

Κύρια αποστολή των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct είναι να κατευθύνουν τους πολίτες που επικοινωνούν μαζί τους για πληροφορίες σχετικά με κάποιο ευρωπαϊκό θέμα, προς τις κατάλληλες – έντυπες και ηλεκτρονικές – πηγές πληροφόρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, κάθε κέντρο παρέχει πληροφόρηση στο κοινό και με δική του πρωτοβουλία, μέσα από ιστοσελίδες, εκδόσεις, άρθρα και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ ή εκδηλώσεις.

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.