Υπουργοί της ΕΕ: Συζήτηση για την πρόοδο της δασικής στρατηγικής για το 2030

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος, 2022 | NEA

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/agrifish/2022/11/21/Κυριότερα αποτελέσματα

Γεωργία

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 2030

Οι υπουργοί Γεωργίας συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και η ύπαρξη ενός συνεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου διακυβέρνησης για τα δάση στην ΕΕ.

Τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν πάνω από το 43,5 % της ΕΕ και είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων. Τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα, υλικά, καθαρό νερό και άλλους πόρους. Αποτελούν επίσης φυσικό σύμμαχο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την καταπολέμησή της. Καθώς οι προκλήσεις που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή αυξάνονται, η Επιτροπή παρουσίασε στις 16 Ιουλίου 2021 μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Στις 15 Νοεμβρίου 2021 οι υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 και κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Συμβούλιο ως προς την εφαρμογή της.

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 2030

Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 (δελτίο Τύπου, 15 Νοεμβρίου 2021)

Διάφορα

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις γεωργικές, δασοκομικές και θαλάσσιες πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης, καθώς και τα αποτελέσματα της διάσκεψης του 2022 για τη βιοοικονομία στην ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την ανακοίνωσή της σχετικά με τα λιπάσματα, επεξηγώντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των λιπασμάτων που συνιστούν τη βάση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Καθώς οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων αυξάνονται, είναι καθήκον μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τις τιμές των τροφίμων σε λογικά επίπεδα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί και να σταθεροποιηθεί η παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των γεωργών σε οικονομικώς προσιτά λιπάσματα. Η ρωσική επίθεση θέτει σε κίνδυνο τη γεωργική παραγωγή μας. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία στον τομέα, ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκή συγκομιδή το επόμενο έτος.

Zdeněk Nekula, Υπουργός Γεωργίας της Τσεχίας

Τέλος, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανάγκη να προωθηθεί η ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και να διασφαλιστεί ένας ισχυρός και βιώσιμος τομέας φυκών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης χωρίς συζήτηση τα σημεία που περιλαμβάνονται στους καταλόγους νομοθετικών και μη νομοθετικών σημείων Α.

Πηγή και Φωτογραφία: consilium.europa.eu/el/meetings/agrifish/2022/11/21/

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.