Υποτροφίες από το Ίδρυμα Heinrich Böll

Τετάρτη, 22 Απρίλιος, 2020 | NEAΒραβείαΕκπαίδευση

Το Ίδρυμα Heinrich Böll χορηγεί υποτροφίες σε περίπου 1.000 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και διδακτορικούς φοιτητές όλων των επιστημονικών κλάδων και εθνικοτήτων ετησίως, οι οποίοι θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών («Fachhochschulen») ή ανώτατες σχολές καλών τεχνών («Kunsthochschulen»).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη ακαδημαϊκή πορεία, να είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί και να ενδιαφέρονται για τις βασικές αξίες του ιδρύματος: οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη.

 

Επόμενες προθεσμίες για υποβολή αίτησης:

Έως την 1η Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για: οι αιτήσεις θα μπορούσαν να υποβληθούν από:

-Υποτροφίες για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

-Υποτροφίες για διδακτορικά προγράμματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu/learning

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.