Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ 2017 -Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πέμπτη, 6 Ιούλιος, 2017 | ΔιαγωνισμοίΕκδηλώσεις

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) 2017 αποσκοπεί να επιβραβεύσει τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών ή / και τα άτομα που συμμετέχουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων και των ατόμων που απομακρύνονται από την αγορά εργασίας και απαιτούν ειδική υποστήριξη.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εισόδου (σε 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ), καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Βραβείου της Κοινωνία των Πολιτών 2017 της ΕΟΚΕ.

Το Βραβείο, το οποίο έχει συνολική αξία 50.000 ευρώ και θα διανεμηθεί σε πέντε νικητές, θα απονεμηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2017. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι επίσημα εγγεγραμμένες στην ΕΕ και ενεργούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Είναι επίσης ανοικτός και σε άτομα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.