Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2018

Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 | ΒραβείαΕκδηλώσεις

Οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να συμμετάσχουν στην όγδοη έκδοση του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης – Το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τη βελτίωση της πρόσβασης των πόλεων σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 50000 κατοίκους θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές που ανέπτυξαν, προκειμένου να εξαλείψουν τα εμπόδια και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βραβεύσει 5 πόλεις της ΕΕ  σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 5 Δεκεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες. Θα υπάρξουν βραβεία για τις τρεις πρώτες θέσεις καθώς και ειδικές αναφορές,

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Η προθεσμία υποβολης δηλώσεων λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σε δύο στάδια: το πρώτο θα είναι σε εθνικό επίπεδο και το δεύτερο σε Ευρωπαϊκό.

Γιατί το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2018 γίνεται το 2017;

Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης δίνει τη δυνατότητα στις νικήτριες πόλεις να προβάλλουν, κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, τις προσπάθειες τους για να καταστήσουν πιο προσιτή τη ζωή σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Κατά αυτό το τρόπο θα συνεχίσουν να καταδεικνύουν τη σημασία της προσβασιμότητας τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμη οι πόλεις αυτές θα τηρήσουν τη δέσμευση να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα σχέδια τους για το μέλλον και να μοιραστούν τις μεθόδους τους με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Καλύτερες δράσεις 2017

Οι πρωτοβουλίες σας μπορούν να εμπνεύσουν άλλες πόλεις να βελτιώσουν τη πολιτική και τις δραστηριότητές τους στο τομέα της προσβασιμότητας. Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2017 και τις νικήτριες πόλεις. Η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, Μαριάν Τίσεν τόνισε στην συγκεκριμένη έκθεση τη σημασία που έχει η πολιτική προσβασιμότητας στην εξάλειψη των εμποδίων που ακόμα αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. «Η προσβασιμότητα ευδοκιμεί όταν υπάρχει η πολιτική θέληση και όταν οι φορείς χάραξης πολιτικής στοχεύουν ενεργά στο διάλογο με ειδικούς, ανθρώπους με αναπηρία, εταιρείες  και παρόχους υπηρεσιών. Το να γίνουν οι πόλεις προσβάσιμες θα ωφελήσει στο τέλος όλους τους ανθρώπους».

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στην έκθεση για τα καινοτόμα έργα, τη χρηματοδότηση και τα στοιχεία επικοινωνίας της κάθε νικήτριας πόλης. Διαβάζοντας την έκθεση (pdf) μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το πιο από τα υπάρχοντα έργα μπορεί να καταδειχθεί στην έκθεσή σας. Παράλληλα το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης μπορεί να σας εμπνεύσει για τη δημιουργία ενός νέου έργου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη πόλη σας. Μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε την εκδήλωση για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2017.

Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης είναι το Ευρωπαϊκό έπαθλο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων από ανθρώπους με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Το πρώτο βραβείο του 2017 δόθηκε στην πόλη του Τσέστερ (Η.Β.) για την προσήλωσή της να εξασφαλίσει πως όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να απολαύσουν την πόλη και τα όμορφα μεσαιωνικά της τείχη.

 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.