Βραβείο ΕΕ για γυναίκες στην καινοτομία

Τετάρτη, 30 Μάρτιος, 2022 | NEAΔιαγωνισμοί

Το βραβείο για γυναίκες στην καινοτομία αναγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών στην εισαγωγή καινοτομιών που αλλάζουν το παιχνίδι στην αγορά, τιμώντας τα εξαιρετικά επιτεύγματα γυναικών που διευθύνουν καινοτόμες εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βραβεύσει έως και τέσσερις γυναίκες στην καινοτομία συνολικά (τρεις γυναίκες και μία νέα γυναίκα καινοτόμος, αποκαλούμενη «ανερχόμενη καινοτόμος») που έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο οικοσύστημα καινοτομίας μετατρέποντας τις ιδέες σε νέα και προηγμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς όφελος και τον πλούτο των ευρωπαίων πολιτών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

-Η διαγωνιζόμενη πρέπει να είναι γυναίκα. Για το βραβείο «Ανερχόμενη Καινοτόμος» , πρέπει να είναι 35 ετών ή μικρότερη κατά την έναρξη του έτους πρόσκλησης (πρέπει να γεννηθεί την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1987)

-Η διαγωνιζόμενη πρέπει να είναι κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας συνδεδεμένης με το Horizon Europe.

-Η διαγωνιζόμενη πρέπει να είναι ο ιδρυτής ή ο συνιδρυτής μιας υπάρχουσας και ενεργού καινοτόμου εταιρείας εγγεγραμμένης τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την προθεσμία υποβολής (η εταιρεία πρέπει να έχει εγγραφεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020).

 

Κριτήρια απονομής:

-Πρωτοποριακή καινοτομία
-Επίπτωση
-Έμπνευση

Λήξη προθεσμίας: 18 Αυγούστου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.