Βιώσιμη οικονομία: Πολιτική συμφωνία μεταξύ Προεδρίας και Κοινοβουλίου για τους κανόνες διαφάνειας

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019 | NEAΠολυμέσα

Μετά την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη δημιουργία νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η ΕΕ συμπληρώνει τη δέσμη ενωσιακών κανόνων με τους οποίους ευαισθητοποιούνται περισσότερο οι επενδυτές για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον.

Η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με πρόταση για τη θέσπιση υποχρεώσεων διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρίες λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

«Ο αναπροσανατολισμός των χρηματικών πόρων προς πιο οικολογικά, καθαρά και βιώσιμα έργα απαιτεί μεγαλύτερη επίγνωση των φορέων της αγοράς ως προς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ διαμορφώνει σήμερα ένα πλαίσιο διαφάνειας ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι απολύτως ενήμεροι σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επενδύσεών τους.»

Eugen Teodorovici, Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας

Οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλιστικές εταιρείες, δέχονται εντολή από τους πελάτες και τους δικαιούχους τους να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό τους.

Παρότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται προς αυστηρές νομικές απαιτήσεις ώστε να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους, δεν έχουν ακόμη οριστεί κανόνες για τις υποχρεώσεις τους και την κοινοποίηση πληροφοριών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Βάσει του κειμένου που εγκρίθηκε σήμερα καθορίζεται εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ένταξη των κινδύνων και των δυνατοτήτων σε θέματα βιωσιμότητας στις διαδικασίες των θεσμικών επενδυτών.

Οι επενδυτές οφείλουν να δημοσιοποιούν:

– τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει για να εντάξουν τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους στην επενδυτική και συμβουλευτική τους διαδικασία·

– τον βαθμό στον οποίο οι κίνδυνοι αυτοί θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία της επένδυσης·

– όποτε θεσμικοί επενδυτές ισχυρίζονται ότι ασκούν «πράσινη» επενδυτική στρατηγική, πληροφορίες για το πώς υλοποιείται η στρατηγική αυτή και για τη βιωσιμότητα ή τις κλιματικές επιπτώσεις των προϊόντων και των χαρτοφυλακίων τους.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει, στην πράξη, να περιορίσει τη δυνατότητα για «ψευδοοικολογικής ταυτότητας» – δηλαδή τον κίνδυνο προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά ως βιώσιμες ή φιλικές προς το κλίμα, στην πραγματικότητα να μην πληρούν τους στόχους βιωσιμότητας/κλίματος που υποτίθεται ότι επιδιώκουν.

 

Πηγή: consilium.europa

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;



Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.