Το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: ​​βασικά επιτεύγματα και δρόμοι προς τα εμπρός

Τρίτη, 14 Μάιος, 2024 | NEA

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών

 

 

 

 

 

Αυτή η έκθεση απαντά στη δέσμευση που αναλήφθηκε στην ανακοίνωση για το αγροτικό όραμα για « απογραφή των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί » και παροχή « μιας σειράς προβληματισμών σχετικά με πιθανούς προσανατολισμούς για ενισχυμένη δράση στήριξης και χρηματοδότηση για τις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τους μελλοντικούς τρόπους , με βάση την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη ». Οι συζητήσεις για την έκθεση θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2027.

Η έκθεση ακολουθεί μια απογραφή των συνεισφορών της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της πολιτικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2023.

Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση των νέων δεικτών και των πιο πρόσφατων δεδομένων για τις αγροτικές περιοχές. Το δεύτερο κεφάλαιο κάνει μια αναδρομή σε 30 μήνες εφαρμογής του αγροτικού οράματος, συμπεριλαμβανομένης μιας σύνθεσης της προαναφερθείσας απογραφής. Το τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφεί πιθανούς τρόπους μελλοντικής πορείας για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και το σύμφωνο για την ύπαιθρο και παραθέτει ιδέες για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών που τέθηκαν από άλλα θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ και ερωτήσεις προς προβληματισμό. Ολοκληρώνεται περιγράφοντας ευκαιρίες για συζήτηση αυτών των ιδεών μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2024.

Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας του προσωπικού, τα οποία συμπληρώνουν την έκθεση με λεπτομερείς πληροφορίες για τις 30 δράσεις του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη.

Το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: ​​βασικά επιτεύγματα και δρόμοι προς τα εμπρός

Συνοδευτικά έγγραφα εργασίας του προσωπικού

Απολογισμός της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη (2021-2023)

Αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη

 

Πηγή: rural-vision.europa.eu

Photo by Lukas on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.