Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη θέσπιση κοινών κανόνων για ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές με κάρτες

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος, 2012 | NEA

Σε χθεσινό του ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι μελλοντικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις πληρωμές με κάρτα θα πρέπει να βασιστούν στο πρότυπο των κανόνων που ισχύουν για τις διασυνοριακές τραπεζικές μεταφορές, προκειμένου να καταστούν οι πληρωμές αυτές φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες.

Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση κοινών κανόνων και προτύπων για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, σημειώνοντας ότι οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να βασιστούν σε εκείνους που εφαρμόστηκαν για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και διέπουν όλες τις πληρωμές και μεταφορές ποσών μεταξύ τραπεζών.

Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ γεφυρώνει το κενό μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών πληρωμών. Στόχος λοιπόν της ενοποίησης της αγοράς των πληρωμών με κάρτα θα πρέπει να είναι να καταστούν οι διασυνοριακές πληρωμές εξίσου εύκολες με τις πληρωμές σε εθνικό επίπεδο

Πληρωμές μέσω διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου

Το πρότυπο του κανονισμού για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου και μέσω διαδικτύου, ωστόσο θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση της αγοράς αυτής, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται «η φυσική εξέλιξη και καινοτομία στην εν λόγω αγορά».

Τέλη και προμήθειες τραπεζών

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι τα τέλη που επιβάλλονται για τη διεκπεραίωση πληρωμών μέσω καρτών (πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες) υπερβαίνουν συχνά κατά πολύ το πραγματικό κόστος, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν ανώτατες τιμές, αλλά να εφαρμοστούν κανόνες διαφάνειας που θα οδηγήσουν στην «σύγκλιση των προμηθειών αυτών προς τα κατώτερα επίπεδα που καταγράφονται στην ΕΕ σήμερα».

Το ΕΚ υποστηρίζει τη θέσπιση πανευρωπαϊκών ελάχιστων ορίων σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις  ασφαλείας για τις πληρωμές μέσω καρτών, διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα ενθαρρύνουν τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια, και θα διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, τονίζεια ακόμα το υιοθετηθέν ψήφισμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 20.11.2012)

Παρακολουθείστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (19.11.2012)

Ιστοσελίδα του εισηγητή Sampo Terho (ΕΕΔ, Φινλανδία)

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.