Το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής στα άτομα με αναπηρία: δείκτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τετάρτη, 7 Μάιος, 2014 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Η περίληψη της έκθεσης με τίτλο «Το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής στα άτομα με αναπηρία: δείκτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων», που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), παρουσιάζει πώς το δικαίωμα αυτό γίνεται σεβαστό, προωθείται και εκπληρώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, καταδεικνύει ότι, ευκαιρίας δοθείσης, τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά στα κοινά μέσω της ψήφου τους, της συμμετοχής τους σε πολιτικές συναντήσεις και της αλληλεπίδρασής τους με εκλεγμένους αξιωματούχους . Ωστόσο, επισημαίνεται επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που επηρεάζουν μερικούς ανθρώπους με αναπηρία περισσότερο από άλλους . Αυτά περιλαμβάνουν :

– νομικά και διοικητικά εμπόδια,

– μη-προσβάσιμα κτίρια , πληροφορίες και διαδικασίες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία,

– περιορισμενες ευκαιρίες συμμετοχής στην πολιτική ζωή  λόγω της έλλειψης στήριξης προς ομάδες ατόμων με αναπηρία και αλληλεπίδρασης με αυτές,

– χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες , όπως εφορευτικών επιτροπών, πολιτικών κομμάτων και υπευθύνων επικοινωνίας.

Η έρευνα παρουσιάζει πολλά υποσχόμενες πρακτικές από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Προτείνει, επίσης, τρόπους για τη ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, στους εξής τομείς:

Άρση εμποδίων

– Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας σε ευκαιρίες πολιτικής συμμετοχής

– Διεύρυνση των ευκαιριών για πολιτική συμμετοχή

– Προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

– Συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση της πολιτικής συμμετοχής

Η περίληψη της έκθεσης, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των δεικτών της έρευνας, διατίθενται στην ιστοσελίδα του FRA .

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.