Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

2

 

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο

Πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, 30/04

Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες 

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, 30/09

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  Φρανκφούρτη 

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου στους κλάδους: οικονομικά, χρηματοοικονομικά, στατιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικά, ανθρώπινοι πόροι ή μετάφραση, 12/4-2/5

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες 

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, 30/09

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («Fusion for Energy»), Βαρκελώνη (Ισπανία), Garching (Γερμανία) ή Cadarache (Γαλλία)

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 31/5

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.