Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν συσταθεί για να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη για μια σειρά θεμάτων. Ο FRA βοηθά ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ .

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Editing & Production Support Officer Προθεσμία: 26/02/2015

ICT Helpdesk Assistant Προθεσμία: 26/02/2015

Seconded National Expert – Legal Research and Analysis Προθεσμία: 26/02/2015

Internship Programme – September 2015- August 2016 Προθεσμία: 02/03/2015

Roma Internship Programme – Septembeer 2015- August 2016 Προθεσμία: 02/03/2015

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.