Θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Administrative Officer – Purchase and Budget

EMBL – European Molecular Biology Laboratory

Barcelona, Spain

Application Deadline: October 1st, 2017

 

Head of Unit Resource and Service Centre (AD 10)

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work

Bilbao, Spain

Application Deadline: September 4th, 2017

 

Head of Human Resources

CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training

Thessaloniki, Greece

Application Deadline: September 13th, 2017

 

Project Manager Consultancy

OSF – Open Society Foundations

Rome, Italy

 

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.