Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Παρασκευή, 27 Μάρτιος, 2020 | NEAΠολυμέσα

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε το 2002 για να ανταποκριθεί σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Έχει ανταποκριθεί σε 76 καταστροφές σε 24 ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας βοήθεια μεγαλύτερη των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση:

Όσο προετοιμασμένοι και αν είμαστε, οι φυσικές καταστροφές εκδηλώνονται βίαια, καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία και δρόμους. Ολόκληρες ζωές ανατρέπονται. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, οι συγκοινωνίες σταματούν. Επιβάλλεται ταχεία αντίδραση. Ωστόσο, ορισμένες ζημιές είναι δαπανηρές και απαιτείται χρόνος για την αποκατάστασή τους. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε το 2002 για να ανταποκριθεί σε μεγάλες φυσικές καταστροφές: πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 3 μηνών από ένα συμβάν. Η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις πληρωμές και τα κράτη υλοποιούν τις αποκαταστάσεις. Από τη δημιουργία του, το Ταμείο έχει ανταποκριθεί σε 76 καταστροφές, προσφέροντας βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 24 χώρες. Αποκαθίστανται δρόμοι, σχολεία, σπίτια. Αποκαθίστανται ζωές.

 

Πηγή: Multimedia.europarl.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.