Τα νέα του δικτύου μας #5

Τετάρτη, 6 Ιούνιος, 2012 | Τα νέα του δικτύου μας

– Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας της Ανατολικής Σουηδίας στις Βρυξέλλες μας ενημέρωσε ότι το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Linköping επιθυμεί να αναπτύξει επαφές και συνεργασίες με δήμους από την υπόλοιπη Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

– Το κέντρο Europe Direct Almeria (Ισπανία) μας ενημέρωσε ότι ο δήμος της Berja αναζητεί εταίρους για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τον Αθλητισμό». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Προσοχή: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 31 Ιουλίου, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Δήμο της Berja.

– Το κέντρο Europe Direct Puglia (Ιταλία) μας ενημέρωσε ότι το δίκτυο FLARE προσκαλεί φοιτητές όλων των επιπέδων να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο θερινό σχολείο με τίτλο «Legality Experience» που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου στο Lecce. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Προσοχή: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.