Τα νέα του δικτύου μας #2

Δευτέρα, 30 Απρίλιος, 2012 | Τα νέα του δικτύου μας

– Tο Europe Direct A Coruna (Ισπανία) μας ενημέρωσε πως ο  Σύλλογος Αγροτικής Ανάπτυξης Estepa Sierra Sur αναζητεί εταίρους για την υποβολή μιας πρότασης με θέμα  τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe 2012. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

– Το Europe Direct Lleida (Ισπανία) μας ενημέρωσε ότι αναζητεί εταίρους για την υποβολή μιας πρότασης στο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (Στόχος 3.2 : Ανοιχτές και εξατομικευμένες λύσεις για την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση) που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων πολιτών ή πολιτών με ειδικές ανάγκες μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

– Το Europe Direct Warszawa (Πολωνία) μας ενημέρωσε ότι το πολωνικό Επιμελητήριο Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Chamber) αναζητεί εταίρους για την υποβολή μιας πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Προτεραιότητα VIII, Δράση 8.1.2 Προτάσεις: 1/POKL/8.1.2/PN/2012). Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την υποστήριξη ανέργων ή/και εργαζομένων που κινδυνεύουν με απόλυση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.