Συνεργασία ΕΚΠΑ- UCL: ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (MA in Education: «Education and Human Rights»).

Τετάρτη, 6 Μάρτιος, 2019 | NEAΕκπαίδευση

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (MA in Education: «Education and Human Rights»). Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τους φοιτητές/ριες που ξεκίνησαν τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα χορηγεί δύο διακριτούς τίτλους σπουδών:

α. o Ενιαίος τίτλος σπουδών χορηγείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το University College London Institute of Education (UCL IOE). Απονέμεται στους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Ενιαίο Πρόγραμμα και φοιτούν στο ΕΚΠΑ (3 εξάμηνα σπουδών) και στο UCL IOE(1 εξάμηνο σπουδών).

β. ο Χωριστός τίτλος σπουδών χορηγείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναφέρεται απλώς στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα UCL IOE. Απονέμεται στους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Χωριστό Πρόγραμμα και φοιτούν μόνον στο ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: www.ehr.ecd.uoa.gr

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.