Συμμετοχικό Εργαστήριο «Πολιτισμός – Τουρισμός – Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των μελών της τοπικής κοινωνίας;»

Πέμπτη, 31 Μάρτιος, 2022 | Eκδηλώσεις στην ΕΕNEA

Το EUROPE DΙRECT Πελοπόννησος, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Inter Alia διοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο με τίτλο: «Πολιτισμός – Τουρισμός – Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των μελών της τοπικής κοινωνίας;» την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00 στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, καλώντας τους κατοίκους της Καλαμάτας, καθώς και ενδιαφερόμενους φορείς της Μεσσηνίας να μοιραστούν τις σχετικές εμπειρίες και σκέψεις τους με σκοπό την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι τομείς στενά συνδεδεμένοι με την ταυτότητα της πόλης της Καλαμάτας και αποτελούν βασικούς άξονες περιφερειακής ανάπτυξης. Οι σχετικές πολιτικές υπάγονται κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των εθνικών αρχών, με σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων και πανευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας.

Ο διάλογος θα διεξαχθεί με τη μορφή του συμμετοχικού εργαστηρίου (participatory workshop). Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα είναι και οι καλεσμένοι, οι οποίοι θα συζητήσουν σε ομάδες επιμέρους θεματικές για το πώς θα ήθελαν να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελίσσεται στο μέλλον, εστιάζοντας στις θεματικές του πολιτισμού, του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η δράση έχει ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης: https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/152032?locale=el 

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.