Το Συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ

Παρασκευή, 27 Μάιος, 2016 | NEA

4Στις 17 Μαΐου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε τυπικά νέους κανόνες για την αναβάθμιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ) θα αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ζωτικό θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θεσπίζει υποχρεώσεις ασφαλείας για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) και για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών (τις διαδικτυακές αγορές, τις μηχανές αναζήτησης και τις υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής). Από κάθε χώρα της ΕΕ θα ζητηθεί να ορίσει μία ή περισσότερες εθνικές αρχές και να καταρτίσει στρατηγική για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η ολλανδική Προεδρία από κοινού με τον Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία της εφαρμογής της οδηγίας. Μια πρώτη άτυπη συνεδρίαση του δικτύου εθνικών ομάδων παρέμβασης σε συμβάντα ασφαλείας υπολογιστών (ομάδες CSIRT) που συστήθηκε δυνάμει της οδηγίας πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου στη Χάγη, ενώ ακολούθησε και δεύτερη συνεδρίαση στις 10 Μαΐου στη Ρίγα.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε σήμερα επιβεβαίωσε τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2015 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομένει να εγκριθεί η νομική πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση. Η οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ανακοινωθέν Τύπου του Δεκεμβρίου του 2015 (σύνδεσμος πιο κάτω).

Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών – Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Πρώτοι κανόνες σε κλίμακα ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ανά την ΕΕ

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.