Η σημασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας: ένα ενημερωτικό πακέτο για εκπαιδευτικούς

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος, 2017 | NEAΕκδόσειςΕκπαίδευση

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αστικοί πληθυσμοί της ΕΕ, και ιδίως οι νέοι, αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους. Δεν γνωρίζουν επίσης τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι αγρότες – στην κοινωνία και στην οικονομία μας – όχι μόνο στην παροχή τροφίμων, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών και της υπαίθρου.

Εξαιτίας της έλλειψης σύνδεσης, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής έχει αναπτύξει ένα πακέτο πόρων.

Εδώ δείτε το ενημερωτικό υλικό στα ελληνικά:

Το πακέτο είναι μια συλλογή έτοιμων προς χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών για τη σημασία της διατροφής και της γεωργίας για την Ευρώπη.

Μέσα από μια συλλογή από ποικίλα και συμπληρωματικά εργαλεία και δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν τρία σχετικά θέματα: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Δεν αποσκοπεί να παράσχει εργαλεία διδασκαλίας για τους μαθητές, αλλά να τους δείξει πώς η γεωργία ωφελεί όλους τους πολίτες.

Το πακέτο, επίσης, περιλαμβάνει  έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σε μεμονωμένα μέρη ή σαν σύνολο.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.