Σε έργα υπέρ των παιδιών θυμάτων συγκρούσεων τα χρήματα του Νόμπελ Ειρήνης

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος, 2012 | NEA

Στις 14 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε επισήμως το ποσό του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δήλωσε ότι προτίθεται να χορηγήσει τα χρήματα σε έργα υπέρ των παιδιών που είναι θύματα πολέμων και συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος Barroso δήλωσε τα εξής: «Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης συμβολίζει τη συμφιλίωση ανά τον κόσμο. Τα χρήματα του βραβείου πρέπει να βοηθήσουν αυτούς που αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον, αλλά που είναι επίσης και τα μεγαλύτερα θύματα σημερινών και παλαιότερων συγκρούσεων, δηλαδή τα παιδιά».

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του προέδρου Barroso και των προέδρων Van Rompuy και Schulz, η Επιτροπή θα χορηγήσει τα χρήματα του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στα «Έργα για τα παιδιά στο πλαίσιο του βραβείου Νόμπελ της ΕΕ». Τα έργα αυτά θα βοηθήσουν παιδιά σε εμπόλεμες περιοχές και ζώνες συγκρούσεων. Επειδή τα παιδιά αποτελούν το μέλλον κάθε κοινωνίας και συγχρόνως είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, το μέρισμα της ειρήνης που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να «επενδυθεί» στα παιδιά που είναι θύματα βίαιων συγκρούσεων.

Γενικό πλαίσιο

Στις 12 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή του βραβείου Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξηκονταετή και πλέον συμβολή της στην ειρήνη και συμφιλίωση των λαών, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Η τελετή απονομής του βραβείου θα λάβει χώρα στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου 2012.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε επισήμως το ποσό του βραβείο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δήλωσε ότι το ποσό ύψους περίπου 930 000 ευρώ θα διατεθεί για τα παιδιά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Κατά τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες του έργου, καθώς και για τους ακριβείς γενικούς όρους, τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων και τις νομικές και δημοσιονομικές πτυχές.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης συνίσταται σε ποσό 8 εκατ. SEK, μετάλλιο και δίπλωμα. Το μετάλλιο και το δίπλωμα θα φυλαχθούν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρηματικό ποσό και το μετάλλιο συνιστούν δωρεά κατά την έννοια του άρθρου 19 του κανονισμού αριθ. 1605/2002. Το χορηγούμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έργων σύμφωνων με τον σκοπό του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, και ειδικότερα για την ανάληψη δράσης υπέρ των παιδιών που υφίστανται τις συνέπειες πολέμου και συγκρούσεων.

Η απόφαση που θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.